معرفی

Linkedin

ایزی‌ونت - دارو درمان پرشیا

ایزی‌ونت یک احیاکننده نیوماتیک است که در هنگام مشکلات قلبی-ریوی، عمل تهویه را جهت احیا یا انتقال بیمار انجام می دهد. این دستگاه برای اولین بار در ایران توسط شرکت دارو درمان پرشیا تولید شده و تمامی قطعات آن ساخت ایران می‌باشند. کادر درمان بیمارستان‌ها، به خصوصICU، شامل پزشکان و پرستاران و هم چنین پرسنل اورژانس و آمبولانس،کاربران اصلی این دستگاه هستند. دستگاه می‌تواند برای بیماران با وزن 15 تا 100 کیلوگرم استفاده شود. منبع انرژی این دستگاه، نیروی مکانیکی خود اکسیژن است و دستگاه هیچ گونه نیازی به منبع تغذیه یا باتری ندارد.